Namaz’in Farz Oluşu

SHAFA-Namaz’in Farz Oluşu

Kuran Işığında Sabrın Değeri

SHAFA-Yüce Allah, Fussilet suresinin 34. ayetinde şöyle buyuruyor: İyilikle kötülük bir olmaz. Sen (kötülüğü) en güzel…

Üstat Muhsin Kıraatî ile Namazın Anahtarı Fatiha Suresi Üzerine

SHAFA-Bismillah, Allah’a aşkın ve O’na tevekkül etmenin şifresidir.

Hz. Fatıma’nın (A.S) Makamı

SHAFA-Hz. Zehra’nın fazileti hakkında Resulullah’tan (s.a.a) nakledilen rivayet ve hadisler:Eğer gerçekten de bu nurlu cevher ve…

Kur’ân Ayetlerinde Hz. Fatıma (a.s)

shafa-Kur’ân-ı Kerim, bazı insanları övmüş, konumlarına ve hak uğruna yaptıkları fedakârlığa yönelik bir onurlandırmaolarak gece gündüz…

ÖLÜLERİN, KENDİ İYİ AMELLERİNDEN FAYDALANMALARI

Berzah âleminin tehlikeli duraklarında, insanın kurtuluşuna sebep olacak şey, dünyada yaptığı hayırlı ameller veya başkalarının onunla…

Şia’nın 4 Hadis Kaynağı

Şia hadis tarihinin ikinci dönemini incelediğimizde görüyoruz ki Masum İmamlar’ın Ashabı, İmam Hasan Askeri’ye kadar Ehl-i…

Ehl-i Beyt İmamlarının İsimleri Neden Kur’an’da Geçmez?

Niçin Ehl-i Beyt İmamlarının ismi açık bir şekilde Kur’ân-ı Kerim’de gelmemiştir?

Hz. Âdem’in Yaratılışı

-Allah-u Teala tanınmak için insanı yaratmıştır. Bu yaratık her açıdan ilginç bir varlık olup Allah’ın yeryüzündeki…

Hz. Fatıma’nın Son Anları ve Şehadeti

İmam Cafer Sadık’ın (a.s) şöyle dediği rivayet edilir: İslâm’da ilk tabut uygulaması, Fatıma’nın na’şının bir tabuta…