Ayet Ve Hadisler Işığında Günah

 Ayet Ve Hadisler Işığında Günah

Kur’an: “Günahın açığını da gizlisini de bırakın. Günah kazananlar, kazandıklarına karşılık şüphesiz ceza göreceklerdir.”
“Zulmedenlerin, geçmiş arkadaşlarının suçlarına benzer suçları vardır; cezalarını benden acele istemesinler.”
“Hayır öyle değil; kötülük işleyip suçu kendisini kuşatmış olan kimseler, cehennemlikler işte onlardır. Onlar orada temellidirler”
“Bilin ki, içinizde Allah’ın peygamberi bulunmaktadır. Eğer o, bir çok işlerde size uymuş olsaydı şüphesiz kötü duruma düşerdiniz; ama Allah size imanı sevdirmiş, onu gönüllerinize güzel göstermiş; küfrü, yoldan çıkmayı ve baş kaldırmayı size iğrenç göstermiştir. İşte böyle olanlar, (Allah katından bir lütuf ve nimet sayesinde) doğru yolda bulunanlardır.”
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Bilin ki şüphesiz günahlar, günahkarların üzerine oturduğu, dizginlerini salıverdiği ve kendilerini ateşe sürüklediği inatçı atlardır.”
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Günahlar hastalıktır. İlacı istiğfar ve şifası ise günaha geri dönmemektir.”
Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Günahın sarhoşluğundan sakının. Şüphesiz günahın da şarap gibi hatta ondan daha şiddetli bir sarhoşluğu vardır. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur: “Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Onlar (küfürden imana) geri dönmezler.”
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ey insan! Seni günahına karşı cesaretlendiren nedir? Seni rabbine karşı gururlandıran nedir? Kendi kendini mahvetmene sebep olan nedir?”
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Günah kendisine galip olan, muzaffer olmamıştır; şerle galip olan ise mağlup olmuştur.”
Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ailene şefkat yüzünden, Allah’a itaati bırakıp, Allah’a isyana yönelmekten sakın. Zira Allah-u Teala şöyle buyurmuştur: “Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Babanın oğlu, oğulun da babası için cezalandırılmayacağı günden korkun.”
İmam Kazım (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz aziz ve celil olan Allah’ın, her gün ve her gece şöyle nida eden bir münadisi vardır: “Ey Allah’ın kulları! Allah’a isyan etmekten sakının. Zira eğer otlayan hayvanlar, süt emen çocuklar ve beli bükülmüş yaşlıların hatırı olmasaydı üzerinize parça parça olacağınız bir azap dökülürdü.”
Günahtan Sakınmak

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Sağlığına zarar verir diye yemekten perhiz edip kendilerini ateşe atan günahlardan perhiz etmeyen topluluklara şaşarım.”
İmam Seccad (a.s) şöyle buyurmuştur: “Kendisine zarar verecek olan yemekten perhiz eden, ama kendisine zarar veren günahtan sakınmayan kimseye şaşarım!”
İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Hastalık korkusuyla yemek yemekten sakınan, ama cehennem ateşi korkusuyla günahlardan sakınmayan kimseye şaşarım!”

Akıllı İnsan Günah İşlemez

İmam Kazım (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz akıllı insanlar, dünyanın fazlalığını bile terk etmişlerdir. Nerde kaldı ki günahlar! Oysa dünyayı terk etmek bir fazilet, günahları terk etmek ise farzdır.”
Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Her kim bir günah işlerse kendisine bir daha dönmeyecek olan bir aklını kaybeder.”
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Eğer Allah, kendisine karşı günah hususunda azap vaad etmeseydi bile nimetleri hatırına isyan edilmemesi gerekirdi.”
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Münezzeh olan Allah itaatine teşvik etmeseydi bile rahmetini ümit etmek için kendisine itaat edilmesi farz olurdu.”

Günahtan Sakınmak İyilikten Daha Evladır

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Kötülüklerden sakınmak iyilikleri kazanmaktan daha evladır.”
Masum İmamlar (a.s) şöyle buyurmuşlardır: “Çaba ve gayret gösterin. Eğer amel etmiyorsanız, günah da işlemeyin. Zira bina inşa eden kimse onu viraneye çeviren. Her ne kadar az da olsa binasını yükseltir. Ama bina inşa edip viraneye çevirene kimsenin binası yükselmez.”
İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Yere düşmekten sakınmak, yerden kaldırılmasını istemekten daha iyidir.”

Kötülüklerin Galebesinden Sakındırmak

Kur’an:
“Kim iyilikle gelirse ona on katı verilir ve her kim de ortaya bir kötülüklr gelirse ancak misliyle cezalandırılır; onlara haksızlık yapılmaz.”
İmam Ali (a.s), oğlu Hasan’a (a.s) yaptığı vasiyetinde şöyle buyurmuştur: “Tövbeyle yönelişinin kabulünde sana şiddetli davranmadı. Günahın sebebiyle zorluğa düşürmedi, rahmetinden seni ümitsizliğe düşürmedi. Aksine, suçundan yüz çevirmeni bir iyilik saydı; yaptı¬ğın kötülüğe misliyle, ettiğin iyiliğe de on misliyle kar¬şılık verdi. Sana tevbe ve hoşnutluk kapısını açtı.”
İmam Zeyn’ul-Abidin (a.s) şöyle buyurmuştur: “Birleri (kötülükleri) onlarına (iyiliklerine) galebe çalan kimse ne kötüdür!”
Allah’a İsyan İle Bir İş Yapmak İsteyen Kimse

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Her kim Allah’a isyan ile bir işi yapmak isterse ümit ettiği şeyden uzaklaşır ve korktuğu şeye yakın olur.”
İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Adamın birisi İmam Hüseyin’e, “bana iki kelime öğüt ver” diye yazınca kendisine şöyle cevap yazmıştır: “Her kim Allah’a isyan ederek bir iş yapmak isterse, ümit ettiği şeyi daha fazla kaybeder ve sakındığı şeyin gelişini hızlandırır.”
Açıkça Günah İşlemek

İmam Rıza (a.s) şöyle buyurmuştur: “Her kim açıkça günah işlerse yardımsız bırakılır. Her kim de günahını gizlerse (şayet) bağışlanır.”
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Münezzeh olan Allah’a açıkça günah işlemek azabı hızlandırır.”
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Açık günahtan sakın, şüphesiz açık günah en şiddetli günahtır.”
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Açıkça günah işleyen kimse perdeleri yırtmıştır.”
Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Gece bir kötülük yaptığında rabbinin günahını gizlediği ama buna rağmen sabah olunca, “Ey falan kimse! Ben, dün gece şöyle böyle yaptım” diye günahını açıklayan kimse dışında ümmetimin tümü bağışlanmıştır.”
İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ben, üç kişi dışında bu ümmetten hakkımızı tanıyan kimseler için kurtuluş ümit ediyorum: Güçlü zalim, heva ve hevesine tapan kimse ve açıkça günah işleyen kimse dışında.”
Günahların En Büyüğü
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Münezzeh olan Allah nezdinde en büyük günah, sahibinin nezdinde küçük olan günahtır.”
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Münezzeh olan Allah nezdinde en şiddetli günah, günahkarın saydığı önemsiz günahtır.”
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “En şiddetli günah günahkarın hafife aldığı günahtır.”
Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Allah nezdinde en büyük günah seni yaratan Allah’a ortak koşman, seninle birlikte yemesinden (fakirlikten) korkarak çocuğunu öldürmen ve komşunun karısıyla zina etmendir.”
Resulullah (s.a.a), kendisine, “en büyük günah hangisidir?” diye soran Abdullah b. Mes’ud’a şöyle buyurmuştur: “Yaratıcın olan Allah’a eş koşmandır.” “Sonra hangisidir?” diye sorunca, “Seninle birlikte yemesinden (fakirlikten) korkarak çocuğunu öldürmendir” diye buyurdu. “Sonra hangisidir?” diye sorunca da, “Komşunun karısıyla zina etmendir” diye buyurdu. Allah da Peygamberini tasdik ederek şu ayeti indirdi: “Allah ile birlikte başka bir ilahı çağırmayanlar…”
İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Günahlar tümüyle şiddetlidir. En şiddetlisi ise et bitiren ve kan yapan günahtır.”
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “En büyük günah haksız yere müslümanın malını alıkoymaktır.”
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Allah nezdinde en büyük günah, günahkarın ısrar ettiği günahtır.”
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “İnsanın ayıplarını bilmemesi en büyük günahlardandır.”
İmam Zeyn’ul-Abidin (a.s) şöyle buyurmuştur: “Günahlara sevinmekten sakın. Şüphesiz günaha sevinmek, günah işlemekten daha büyüktür.”
En Pis Günah

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Günahların en pisi üç tanedir: “Dilsiz hayvanı öldürmek, kadının mehrini vermemek ve işçinin ücretini ödememek.”

Bağışlanmayan Günah

Kur’an:
“Allah kendisine ortak koşmayı elbette bağışlamaz, bundan başkasını dilediğine bağışlar. Allah’a ortak koşan kimse, şüphesiz büyük bir günahla iftira etmiş olur.”
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Allah’ın kitabındaki hükümlerden birisi de şudur: “Tevbe etmeden rabbinin huzuruna çıkan kimseye, istediği kadar çalışıp çabalasın, işinde ihlaslı olsun kendisine hiç bir fayda vermeyecek şeyler şunlardır: Kendisine farz kıldığı ibadette Allah’a ortak koşmak, öfke-sini bir kişiyi öldürerek yenmek, başkasının ayıbını söylemek, bir ihtiyacını elde etmek için dininde bidat ortaya çıkarmak, insanlara iki yüzlü görünmek, onlar arasında iki dilli konuşmaktır.”
Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Allah yeni din çıkaran, işçinin hakkını vermeyen veya hür olan birini satan kimse dışında her günahkarı affeder.”
İmam Zeyn’ul-Abidin (a.s) şöyle buyurmuştur: “Her kim yanında aç ve yemeksiz kalan bir mümin olduğu halde tok yatarsa, aziz ve celil olan Allah (onun hakkında) şöyle buyurur: “Ey meleklerim! Siz de bu kuluma şahit olun ki ben ona emrettim, o bana isyan etti ve benden başkasına itaat etti, ben de onu kendi işine havale ettim. İzzet ve celalime andolsun ki onu asla affetmeyeceğim.”
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Günah üç kısımdır: Bağışlanan günah, bağışlanmayan günah ve günahkarın korku ve ümit içinde olduğu günah… Bağışlanan günah, Allah’ın kendisini dünyada cezalandırdığı kimsenin günahıdır. Dolayısıyla Allah kuluna yeniden (ahirette) azap etmekten daha yüce ve bağışlayıcıdır. Bağışlanmayan günah ise kulların birbirine zulmetmesidir… Üçüncü günah ise Allah’ın kullarından gizlediği ve günahkara tövbe nasip ettiği günahtır. Bu yüzden günahından dolayı korkulu ve rabbinden ümitlidir. Biz bu şahsa karşı onun kendisine olduğu gibiyiz (korku ve ümit içindeyiz)”
Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Bağışlanmayan günahlardan sakının: Ganimetlerde hıyanet etmek ki her kim ganimetlerde bir hıyanette bulunursa kıyamet günü onu kendisiyle getirir ve faiz yemek ki faiz yiyen kimse mezarından şeytanın çarptığı kimse gibi delirmiş bir halde ayağa kalkar.”
İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Dindaşlarının (senden) hoşnutsuzluğu dışında her günah bağışlanır.”
İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Bağışlanmayan günahlardan biri de insanın, “Keşke bu günah dışında herhangi bir günahla yargılanmasam” demesidir.”
Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Kötü ahlak dışında her günahın bir tövbesi vardır. Zira kötü ahlaklı insan bir günahtan çıksa bir diğerine düşer.”
İmam Seccad (a.s) şöyle buyurmuştur: “Allah şu iki günah dışında müminin her günahını bağışlar, dünya ve ahirette onu işlediği günahtan temizler: Takiyyeyi terk etmek ve kardeşlerin haklarını zayi etmek.”
İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Her ne zaman kötü bir iş yapmak istersen onu yapma. Zira Allah bazen kulu günah halinde görür ve şöyle buyurur: “İzzet ve celalime andolsun ki bundan sonra onu asla affetmeyeceğim.”
Halvet Halinde Günahtan Sakındırmak

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Halvet halinde günahtan sakının. Şüphesiz size şahit olan hakim olandır.”
İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Her kim halvette günah işlerse Allah ona itina göstermez.”
Gizli ve Açık Günah

Kur’an:
“Günahın açığını da gizlisini de bırakın. Günah kazananlar, kazandıklarına karşılık şüphesiz ceza göreceklerdir.”
“Gizli ve açık kötülüklere yaklaşmayın.”
İmam Bakır (a.s), Allah-u Teala’nın, “kötülüklere yaklaşmayın” ayeti hakkında şöyle buyurmuştur: “Açığı zina, gizli ise metres tutmaktır.”
Ben diyorum ki: “Bu sadece çirkinliklerin örneğini beyan etmek içindir. Yoksa çirkinlikler bu örneklere münhasır değildir.”
Günahı Hafif ve Küçük Görmek
İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz Allah işlediği büyük bir günahta kendisine teveccüh eden kulunu sever ve küçük bir günahı hafif sayan kulundan ise nefret eder.”
İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Günahı küçümsemen ve içinde bulunduğun haline razı olman gibi bir musibet yoktur.”
İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “İşlediğin bir kötülüğü küçümseme. Şüphesiz (kıyamet günü) onu hoşuna gitmez bir şekilde göreceksin.”
Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ey İbn-i Mes’ud! Hiç bir günahı değersiz görme, küçümseme ve büyük günahlardan uzak dur. Zira kıyamet günü kul, günahlarına bakınca gözleri kan ve irin ağlar. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur: “Herkesin işlediğini gördüğü gün…”
Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz mümin günahını üzerine düşmesinden korktuğu büyük bir kaya parçası gibi görür. Kafir ise günahını burnunun önünden uçup giden bir sinek gibi görür.”
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Allah, gazabını kendisine günah işlenilmesinde gizlemiştir. O halde hiç bir günahı küçümseme. Zira sen bilmediğin halde Allah’ın gazabı o günahla birlikte olabilir.”
Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz Allah Tebarek ve Teala bir kulun hayrını dileyince günahlarını gözlerinin önünde mücessem kılar ve günah yükünü omuzlarına ağırlık verir. Allah bir kulun kötülüğünü istediğinde ise ona günahlarını unutturur.”
Küçük Günahlar Büyük Günahlara Uzanan Yollardır

İmam Kazım (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz Mesih (a.s) havarilerine şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz günahları küçümsemek ve değersiz görmek, İblis’in hilelerindendir. İblis sizlere günahları değersiz gösterir ve gözlerinizde günahları küçültür, böylece günahlarınız toplanır, çoğalır ve sizleri sarar.”
İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz Resulullah (s.a.a) kuru ve bitkisiz bir yere indi ve ashabına şöyle buyurdu: “Bir miktar odun toplayın.” Onlar, “Ey Allah’ın Resulü! Biz kuru ve bitkisiz bir topraktayız. Burada odun bulunmaz” deyince Peygamber şöyle buyurdu: “Her kim ne bulursa getirsin.” Onlar, odunları topladılar ve Peygamber’in huzurunda üst üste yığdılar. Bunun üzerine peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu: “Günahlar da işte bu şekilde toplanır.” Ardından şöyle buyurdu: “Küçük sayılan günahlardan sakının. Zira her şeyin bir sorgulayanı vardır. Bilin ki şüphesiz günahları sorgulayan kimse şöyle yazmaktadır: “Önceden yaptıkları her şeyi, geride bıraktıkları eserleri ve her şeyi apaçık kitapta saydık.”
İmam Kazım (a.s) şöyle buyurmuştur: “Az olan günahları, az saymayın. Zira bu günahlar yavaş yavaş toplanır ve çoğalırlar.”
İmam Rıza (a.s) şöyle buyurmuştur: “Küçük günahlar büyük günahların yoludur. Küçük günahlar hususunda Allah’tan korkmayan kimse büyük günahlar hususunda da O’ndan korkmaz.”
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Az günahları küçümsemeyin, şüphesiz küçük günahlar, yavaş yavaş toplanır ve büyük günaha dönüşürler.”
Küçük Günahlardan Sakındırmak

Zeyd’uş Şehham şöyle diyor: “İmam Sadık (a.s) şöyle buyurdu: “Küçük sayılan günahlardan sakının. Şüphesiz bu günahlar bağışlanmaz.” Ben, “Küçük sayılan günahlar hangisidir?” diye sorunca da şöyle buyurdu: “İnsan günah işler ve şöyle der: “Bu günahtan başka günahım olmasaydı ne iyi olurdu.”
İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Küçük sayılan günahlardan sakının. Şüphesiz küçük günahların bir sorgulayanı vardır. Sizden hiç kimse şöyle demesin: “Günah işliyorum ve Allah’tan bağışlanma diliyorum.” Zira Allah-u Teala şöyle buyurmuştur: “Eğer onlar bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa…”
İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Küçük sayılan günahlardan sakının. Şüphesiz onların da bir sorgulayanı vardır.”
Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz İblis küçük günahlarınızdan hoşnut olur.”
Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz insan, iyilik eder, onlara güvenir, küçük sayılan günahlar işler, ama Allah ile karşılaşınca O’nu kendisine öfkelenmiş görür. (Bazen de) İnsan kötü iş yapar ve sonra ondan el çeker. Kıyamet günü güvenlik içinde olur.”
Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Günahın küçüklüğüne bakmayın, kime karşı küstah olduğunuza bakın.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir